Nasz cennik

Ceny działań reklamowych zależą od bardzo wielu czynników, takich jak rozległość i długość kampanii, spodziewany wynik czy konkurencyjność branży. Szacunkowy koszt usługi podajemy razem
z kompletną propozycją zestawu działań dopasowanych do potrzeb Klienta.

Proste formy reklamy (np. Google AdWords®) nie wymagają dużej precyzji podczas wstępnych ustaleń budżetowych. W każdym momencie można zweryfikować skuteczność działań, optymalizując budżet w taki sposób, aby korzyści płynące ze środków przeznaczonych na reklamę były jak największe.

Kampanie reklamowe wymagają media planów, czyli dokładnych opisów użytych środków reklamowych oraz ich kosztów. W przypadku takich działań budżet należy określić we wstępnej fazie współpracy, tak aby możliwe było zaplanowanie odpowiednich mediów
i form reklamowych. Przeprowadzana jest wówczas szczegółowa analiza towaru, obecnego stanu mediów i ich możliwości.